Tag: kamen

Kontekst za pod glavu

Kontekst za pod glavu

U lingvistici kontekst predstavlja sve ono što okružuje neki iskaz čineći ga koherentnim i pomaže nam da ga razumemo. Da bi iskaz bio ispravno shvaćen, on mora dobro da komunicira sa primaocem. Prvo što primamo je jezički kontekst koji se ogleda u koherentnosti između reči i rečenica u iskazu i on odlučuje o uticaju izgovorenog na primaoca čineći da komunikacija…

Continue Reading Kontekst za pod glavu