Tag: Narod

Građanin obični

Građanin obični

Omiljeni postulat srpskih političara je narod. Postulat je princip koji se postavlja pre uspostavljanja nekog sistema mišljenja koji dokazuje ono što sledi ali on sam ne može biti dokazan. To nije aksiom, koji se takođe ne može dokazati pa se uzima kao istina očigledna sama po sebi, zato što i aksiomi vremenom mogu doći do preispitivanja. Postulati su nedodirljivi. Oni…

Continue Reading Građanin obični