Vreme rehabilitacije

Vreme rehabilitacije

Privodi se kraju proces rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihailovića. Sam proces je farsa jer je rehabilitacija davno obavljena. Pravna rehabilitacija će biti samo formalnost. Koga još osim Vuka Draškovića, kao pisca epske fantasy biografije D. Mihailovića, i pobornika ravnogorskih uranaka veseli ova rehabilitacija? Svi oni koji su zdušno svih ovih godina radili na njegovoj rehabilitaciji.

Draža je rehabilitovan memorandumom SANU iz 1986. godine u kome se može naći većina njegovih instrukcija četničkim odredima iz 1941. godine. Rehabilitovanjem D. Mihailovića  se rehabilituje i njegova politika a posredno i politika koja je proizašla iz memoranduma. Neko je memorandum morao sprovesti u delo. S. Milošević je sebi ovo dao u zadatak kada je dobio plebiscitarnu podršku građana Srbije. Ako je Draža bio u pravu onda su, nesumnjivo, i oni koji su podržali S. Miloševića bili u pravu a Srbija je vodila pravednu politiku. Sve posledice ove politike u tom slučaju moraju biti pravedne. Rušenje gradova i bacanje različaka na tenkove je  rehabilitacija D. Mihailovića. Parola da se Srbija brani u Kninu je rehabilitacija.  Zarđale kašike, vojna agresija na susedne države, veličanje ratnih zločinaca,  izbegavanje da se osude zločini,  hladnjače pune leševa,  voz 671 na stanici Štrpci, Srebrenica i bombardovanje Sarajeva su dokazi da je D. Mihailović već odavno rehabilitovan.

Rehabilitovan je u knjigama Vuka Draškovića, prepravljanjem istorije Dobrice Ćosića, odbijanjem da se sećamo, pojavom fašističkih udruženja i njihovom popularnošću i podrškom ministra pravosuđa ratnim zločincima u Hagu. Estradna ideja da se kupi Kosovo u svrhu slobodnog odstrela njegovih građana je dokaz rehabilitacije. Istog momenta kada je Demokratska stranka prihvatila sve desničarske ideje i očistila SPS i SRS od prošlosti svedočila je u korist rehabilitacije D. Mihailovića. Klicanje maturanata „Nož, žica Srebrenica“  i onima koji su zločin počinili je dokaz da su ga istoričari rehabilitovali u školskim udžbenicima.

Srbiji treba D. Mihajlović samo zato što misli da će tako rehabilitovati sebe zbog dešavanja u poslednjih dvadeset godina. I biće to istina ako umesto stvarnosti izabere epsku fantaziju kao do sada. Što duže bude živela u toj fantaziji buđenje će biti sve bolnije a posledice sve teže. Može život da se proživi u laži  i u okretanju glave ali se ne može nazvati životom.

Bob Lebowski

 

Author: Bob Lebowski

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *