Sto privilegija

Društvena privilegija, u širem smislu, predstavlja prednost od koje imaju koristi isključivo pripadnici jedne klase na osnovu njihovog društvenog statusa. Ona se ne odnosi na pojedinca već na određenu grupu tačno pozicioniranu u društvenoj hijerarhiji. U ovom tekstu se neću baviti privilegijama u širem smislu već samo privilegijama jedne klase – muškaraca. Sve nabrojane privilegije imaju ulogu ojačavanja društvene moći muškaraca, kao klase, u odnosu na žene, kao klase. Reč je o prednostima koje patrijahalno društvo sistemski pruža svakom muškarcu već po rođenju. To su čisto društveni konstrukti mada se često, i podlo, opravdavaju biologijom, što je ništa drugo do jedan od glavnih toponima mizoginije. Ni jedna od tačaka nije prirodno stanje niti nekakva biološka nužnost već je sve to nastalo promišljanjem društva. Sve što se tiče društvenog ugovora dolazi iz glave.

Spisak privilegija je nastao slušanjem onoga što govore feministkinje* a tek jedva dvadesetak sam uspeo da nabrojim sam, što samo govori da sam jedan od uživaoca privilegija patrijarhata. Ovaj spisak privilegija treba da ukaže na neravnopravan položaja žena u društvu, odnosno na nejednakosti prava žena sa pravima muškaraca.

Još od prvog teksta koji sam napaisao o femnizmu nisam našao bolji pristup ovom društvenom problemu do slušanja onoga što imaju da kažu feministkinje. Udubljivanje u ono što govore, definicije koje daju, način na koji se zamišljaju, metodologija i najbitnije problemi na koje ukazuju su ono što je prethodilo ovom tekstu.

Kada me neko na društvenim mrežama, gde se bavim politikom, prozove da sam izdajnik moja prva i jednina reakcija je ismejavanje čitave te nacionalističke konstrukcije. To je nešto što me ne zabrinjava niti me čini besnim. Znam da je osoba koja tvrdi da sam izdajnik u zabludi i da je to što tvrdi obična neistina. Nemam nikakvu želju da sa tom osobom raspravljam zato što posedujem potrebnu količinu saznanja, iskustva i logike kojima ću moći svoj stav odbraniti uspešno. Kada mi neko ukaže na moj seksizam ili mizogini stav moja reakcija je potpuno drugačija. Prvo što osećam je bes, uvređenost i želju da sa tom osobom raspravim sve do kraja a čak i da je vređam. Odakle ova razlika u reakciji ako već mislim da su obe osobe u zabludi? Jednostavno zato što moja druga reakcija govori da moje iskustvo i znanje, makar i nesvesno, govore da je ta osoba u pravu, da je moja logika u ovom slučaju manjkava pa otuda mi preostaju samo bes, ljutnja i uvrede. To je tačka na kojoj sam se odlučio da slušam, da čujem tu drugu logiku i da saslušam ta druga iskustva a jedan od plodova tog truda je i ovaj tekst.

1. Ako imam i karijeru i decu niko nece posumnjati da sam sebičan. Prihvatiće to kao normalno dok će u većini slučajeva, kada je u pitanju žena, na površinu isplivati sumnje o zapostavljanju dece ili sebičnosti.
2. Mnogo manje male šanse da ću na Internetu biti izložen maltretiranju. Žena na internetu gotovo sigurno može očekivati neki oblik maltretiranja.
3. Partija za koju glasam, koju god da odaberem, uglavnom se bavi stvarima koji se tiču mene kao muškarca u smislu da se niko ne bavi niti jednom od ovih sto tačaka. Feminizma nema, prava žena su deklarativna, pod pritiskom i uglavnom prestaju biti u centru pažnje nakon kampanje.
4. Društvo ne vidi i ne zanima moj prvi seksualni odnos”. Kada žena “izgubi nevinost” u to se upliću religije, društvene norme, moral, nauka, mediji, psihologija i gotovo sve grane ljudskog saznanja. Nevinost žena je pitanje koje se mora imati pod kontrolom.
5. Kao muškarac imam manje šanse da budem siromašan. Ovo znam iz iskustva kao iz raznih svetskih statistika. Voleo bih da vidim statistike siromaštva podeljene na muškarci/žene u Srbiji.
6. Pritisak okoline i društva na mene je u svim sferama mnogo manji. You name it. Suština patrijahalnog društva je da patronizuje ženama. Ono ima ideju o poželjnom ponašanju žena u gotovo svim sferama a posebno u onima koje su tradicionalno muške.
7. Moje privilegije ne nestaju isključenjem iz mejnstrim kulture, politike i čak i iz samog društva. Naći ću alternativne grupe ili mogu delovati i sam ali moje privilegije ću nesmetano uživati i dalje.
8. Rođenjem dobijam porciju prednosti u odnosu na žene koja se nikada ne smanjuje.
9. Jezik govori o meni i za mene. Srpski jezik je „muškocentričan“ Profesori, advokati, političari …
10. Na ulici ili baru nepoznate osobe me neće dodirivati protiv moje volje.
11. Pornografija prikazuje scene u kojima je centralno muško zadovoljenje pa su i žene u pornografiji prikazane kao sredstvo tog zadovoljenja.
12. U on line igrama ne dobijam pretnje, maltretiranje i niko se neće zapitati sta tražim tu umesto da radim nešto drugo.
13. Politička moć je u muškim rukama dakle pravila smišljaju pripadnici mog roda.
14. Mogu slobodno da patroniziram ženama o bilo čemu, obrnuto je nezamislivo. Mogu da im govorim da se više smeju, kako da se oblače, šta i kada da rade.
15. Ja sam uvaženi politički protivnik ona je starleta, kurva, veštica, „šta ona traži tu“ i slične konstrukcije.
16. Ako imam višak kilograma ne menja se odnos okoline prema meni. Gotovo niko me neće savetovati da smršam ili šta smem a šta ne smem da obučem ako se udebljam.
17. Manje su šanse da me neko prekine u govoru. Ovo znam iz iskustva.
18. Mogu da se bavim politikom a da niko ne postavlja pitanje mog izgleda. Rodni stereotipi, koji se primenjuju na žene, se na meni ne primenjuju.
19. Mogu da se znojim, da puštam bradu, budem sed i imam bore bez da trpim osude okoline. Dostojanstveno starim bez pritisaka okoline.
20. Mogu da spavam sa gomilom žena i ne budem zbog toga osuđivan i prozvan kurvom. Muškarac sam, jel te, što više to bolje.
21. Manje ili nikakve šanse da budem seksualno uznemiravan na poslu.
22. Manje ili nikakve šanse da budem povređen i ubijen od strane partnerke/ra. Pogledati statistike.
23. Kada sam bio dete moje igračke su bile usmerene ka nauci. Igračke devojčica ka kućnim poslovima.
24. Moja plata je uvek veća zato što sam muškarac
25. Uživam u mnogo manjem ili gotovo nikakvom osuđivanju šta god da učinim ili kažem. Ako kažem neku glupost identično kao i žena pored mene salve osuda prema njoj će biti jače i oštrije.
26. Vrednosti društva su zasnovane na muškarcu, one su opšte i primenjuju se na sve.
27. Moje šanse da dobijem posao su duplo veće. Muško ime na životopisu znači veću šansu da vas pozovu na razgovor. Ne važi za poslove koji se tradicionalno pripisuju ženama, dakle poslovi niže lige i slabije plaćeni poslovi.
28. Kao muškarac sam lišen konstantne brige za sigurnost. Ne mora niko da me čeka kada se vraćam kući mračnim ulicama.
29. Način na koji se oblačim nikada neće biti upotrebljen kao argument moje krivice kada sam žrtva nasilja kao na primer, kratka suknja silovane žene.
30. Niko ne očekuje da završim karijeru rođenjem dece. U stvari je obrnuto. Očekuje se da moja karijera ide napred i da više radim na njoj pošto sam „glava“ porodice.
31. Čitava medicina i razne grane nauke čine sve da budem seksualno aktivan i u starosti. Žene? Koga briga za starije žene?
32. Moj posao je uvek važniji, kao i moja karijera. Stoga ne moram strahovati niti živeti pod tim pritiskom.
33. Мale ili nikave šanse da budem silovan ali da silujem to se očekuje od mene. U mnogim zakonodavstvima imam pravo na telo žene koja je ostala sa mnom nasamo. Imam to pravo i u braku, mogu slobodno silovati svoju suprugu.
34. Ako ne želim da imam decu gotovo niko mi to neće prebacivati da je to odraz mog neuspeha u životu
35. Ako sedim sam u baru i pijem niko neće pomisliti da sam tu zbog seksa i da svako ima pravo na mene.
36. Moje gole bradavice na ulici i medijima ne izazivaju napade besa.
37. Ne postoji religija u kojoj ću se osećati inferiorno za razliku od žena. Zapravo većina religija uzdiže muškarca iznad žene. („muškarac se moli bogu a žena muškarcu“). Crkva i partijahalnost idu jedno uz drugo.
38. I u ateizmu sam siguran i moje privilegije ostaju. Ateizam sam po sebi nista ne menja po pitanju ženskih prava. Dakle verujem ili ne verujem, muške privilegije ostaju.
39. Ako sam loš šofer neće to biti pripisano tome što sam muškarac.
40. Ako sam loše raspoložen ili odbijam neku situaciju ili društvenu interakciju niko neće reći da je uzrok tome nedostatak seksa.
41. Privilegija posedovanja ženskog tela. Pročitati istoriju i sadašnjost. Žena je objekat, manje zarađuje, više je zavisna, manje utiče na društvo i manje participira u moći, dakle posedovanje žene je logična posledica.
42. Ono sto pišem i mislim neće biti kritikovano kroz činjenicu da sam muškarac već isključivo kroz ideje u tekstu.
43. Religija me voli za razliku od žene. Nikada me ne vređa zbog toga što jesam i ne objašnjava mi da sam manje vredan. I nebesa su više naseljena muškarcima.
44. Većina muških likova u književnosti su pozitivni i dubokoumni. Žene ili statiraju ili su zle. Tek manji broj su razvijeni karakteri.
45. Dečacima hvale pamet, veštine i lepotu. Devojčicama samo lepotu.
46. IT je moje prirodno mesto i nešto što mi pripada. Žene? Ako se baš dokažu. Što u praksi znači duplo više truda od muškarca.
47. Zbog veće plate i svih ostalih privilegija manje su šanse da budem izložen finansijskom nasilju u vezi. U ostalom ja sam taj koji obezbeđuje hranu.
48. Kolege će uvek imati mišljenje da sam dobio posao zbog kvalifikacija a ne zbog izgleda. Moj uspeh niko neće pripisati mom telu.
49. U bilo koje istorijsko vreme da se vratim ja sam dobro došao u odnosu na žene. Žena mora pažljivo da izabere razdoblje.
50. U većini filmova pripadnici mog roda vode značajne i smislene razgovore. Žene ili ćute ili pričaju o muškarcima.
51. U reklamama muškarci će retko biti predmeti objektivizacije. Kod žena se to podrazumeva.
52. Ako se ne brinem o svom izgledu samo sam ekscentričan dok se žene koje se ne šminkaju, farbaju kosu ili ne nose ženstvenu odeću – ne smatraju ženama. Žena će uvek biti opomenuta da se vrati na društveno poželjan put.
53. Nasilje kao privilegija. Ogromna većina nasilnika su muškarci. Nasilje u privatnosti doma je često ili uglavnom ignorisano.
54. Mogu da odem u stan žene koju sam upoznao to veče bez straha da cu biti silovan ili pretučen i na kraju okrivljen da kao žrtva snosim deo krivice. Statistika kaže da su većina silovatelja poznanici, prijatelji i partneri, dakle onima kojima se veruje.
55. U saobraćaju niko neće stisnuti sirenu kada vidi moje noge i predlagati mi da uđem u njegov auto.
56. Mogu ceo život da otvoreno mrzim žene bez ili vrlo malog pritiska okoline.
57. Ne treba mi pokret koji će se boriti za moja prava kao muškarca. Ja sam centar sveta. Muškarci pre mene su uredili prava.
58. Muškaracu političaru će uvek umanjiti grehe prebacivši na njegovu ženu koja mora da ima neke veze sa svim tim. Ovo je konstanta kroz celu istoriju a važi danas. Obrnuto ne važi.
59. Nisam nužno loš ako uživam privilegije kao muškarac. Ovo zamislim i nastavim dalje da ih uživam.
60. Mogu da se napijem koliko hoću i da pri tom radim sta hoću i sutradan sam “bećar” Niko me neće osuđivati.
61. Da glumi ulogu džentlmena je privilegija muškarca koja nije ništa drugo do način kontrole žena. Uloga dame je striktno propisana i ne sme izlaziti iz tih okvira kako bi se ta kontrola sprovodila uspešno.
62. Ja mogu biti uvek u medijima dok žene u određenim godinama nestaju iz medija.
63. U javnim poslovima i medijima pripadnici mog roda su u svemu hvaljeniji i uvaženiji čime god da se bave. Nakon smrti postaju legende. Na slici „U kafani kod besmrtnih“ nema žena. Pretpostavljam da je neka za šankom ali ne zbog sebe već kao “dodatak boemstvu” prisutnih.
64. Ako su moja spoljašnjost i moj izgled udaljeni od konvencionalnih merila to ne umanjuje moje šanse za uspeh.
65. Nestašluke dečaka tretiramo “ah to su dečaci”. Devojčice imaju imperativ smernosti i statičnosti.
66. Mogu da ispoljim bes, frustriranost ili neko slično osećanje a da pri tom niko ne krivi moju “preosetljivot”, “hormone”, “menstruaciju” niti bilo sta slično.
67. U filmovima i serijama pripadnici mog roda nikada ne padaju u momentima opasnim po život i time ne dovode u opasnost ostale.
68. Dominiramo medijima, dominiramo kulturom u opšte, dominiramo u nauci, dominiramo u religiji, dominiramo u politici, dominiramo u biznisu …
69. Mnogo manje kućnih poslova ili ni malo. Ako imam decu i partnerku vece su šanse da će sve u vezi dece i domaćinstava biti njen posao.
70. Ako sam muž političarke moj izgled niko neće iznositi kao argument protiv nje i njene političke misli.
71. Muški sport – Ženski sport. Uvaženiji, značajniji, bolje plaćen, i više zastupljen u medijima. Biti dobar sportista uglavnom nosi novac i slavu. Biti dobra sportiskinja, mnogo ređe.
72. U firmama u kojima sam radio kuvao sam kafu samo sebi. Da kuvam kafu gostima se od mene niko nije očekivao. Uvek se nađe neka žena.
73. Mogu sa drugima da pričam o seksu a da oni ne pomisle da želim imati sa njima seks.
74. Tokom obrazovanja uglavnom saznajemo koliko je moj rod učinio za ovaj svet u svim sferama ljudske delatnosti.
75. Manje šanse da budem žrtva porodičnog nasilja.
76. Ako odbijem ženu neću dobiti salve besa praćene fizičkim i psihičkim napadima.
77. Privilegija da budem nesvestan svojih privilegija.
78. Mogu da se skinem go na javnom mestu i to će biti prihvaćeno kao zabava.
79. Ne moram da promenim prezime nakon venčanja
80. Nikada me niko neće opisati kao “muškarac programer” dok se žene zovu “ženama programerima”.
81. Ja sam gospodin. Žena je ili godpođica ili gospođa što je samo oblik kontrole nad ženama. Jasan znak muškarcima da li žena pripada nekom muškarcu ili ne.
82. Tradicija je u mnogim aspektima privilegija jer štiti muške privilegije. Tradicija je društveni ugovor koji su muškarci napravili između sebe i nametnuli svim članovima zajednice.
83. Penis i sve u vezi njega. Donosilac privilegija.
84. Sve u vezi muškarca je poželjno. Sve u vezi žene je nepoželjno. Nemoj biti pička. Zašto plačeš kao žena. Ne pizdi!
85. Ne moram ni prstom da mrdnem da bih uživao nabrojane privilegije.
86. Dužnost žene je da me seksualno i na svaki drugi način zadovolji. I moje pravo, moja privilegija.
87. Privilegije me ništa ne koštaju. Cenu mojih privilegija plaća neko drugi – tj. u većini – Žene.
88. Mogu da putujem sam bez straha da će me neko napasti, silovati, ubiti …
89. Ako se sa nekim svađam neću dobit argument da me treba jebati ili da mi fali kurac.
90. Na razgovoru za posao me niko neće pitati da li sam trudan ili da li planiram da imam decu
91. Moja sposobnost da donosim važne odluke nikada neće biti dovedena u pitanje. Ja sam muškarac i to se od mene očekuje. Rođen sam da budem vođa.
92. Poznati i nepoznati ljudi na ulici nikada mi nece reći: Mogao bi malo da se nasmeješ.
93. Nisam rastao sa idejom da je biti muško slabost. Od malih nogu mi se govori da je to vrednost sama po sebi. Trčiš kao devojčica.
94. Niko mi neće spominjati biološki sat i da je vreme da imam decu.
95. Neću biti osuđivan zbog prirodne dlakavosti tela. Dlake na ženskom telu izazivaju bes.
96. Manja ili nikakva šansa da budem žrtva osvetničke pornografije.
97. Kao nosilac bilo kakve političke funkcije niko neće moj fizički izgled vrednovati niti će me novinari pitati bilo šta u vezi mog izgleda.
98. Ne moram da koristim estetsku hirurgiju da bih zadovoljio opšte norme poželjne spoljašnosti.
99. Ne trpim seksizam od rođenja.
100. Najveća privilegija muškaraca je da određuju ženama privilegije.

* Uglavnom se odnosi na tekstove koje pišu i prevode Zene Sa Interneta

Bob Lebowski

facebook comments:

5 thoughts on “Sto privilegija

 1. Sve je to lepo, blago vama i vasim privilegijama…
  Ali opet, ono sto pi**a moze da povuce, ne mogu ni dva vola.
  I da, zbog zena su carstva propadala, sto govori, bile mi jadne, pogresno vaspitane i tretirane od rodjenja, zenska manipulacija i zenska moc, ponistavaju svih vasih 100 privilegija, i cine nas dominantnijim od vas, jer zene nikad ne gube glavu za muskarcima, kao vi za zenama.

  1. Zvučiš kao da ne kapiraš da je on ovaj tekst napisao da bi pokazao kako svet nije fer prema ženama. Ali neka, ionako je napisao ove gluposti u nadi da će dobiti pi*ke, sruši mu sneška!

   1. sve i da jeste zeleo da prikaze kako zene nisu ravnopravne sa muskarcima, i kako smo mi na njegovu veliku zalost, podredjene vama, cinjenica je da iole inteligentna zena moze da potcini muskarca, kao i da su muskarci ti koji imaju testosteron zbog kojih gube glave, i dolazimo do one pi*ke koja cuda cini. I smatram da je to tuzno, jer zene mogu biti inteligentne, obrazovane, duhovite, bla bla, ali ipak muskarcima je na prvom mestu seks, i moc famozne p tad dolazi do izrazaja, a ne druge vrednosti.
    Facts.

    1. Muškarac ima prirodnu želju da prenese svoje gene u novu generaciju, ali to ne znači da svaki muškarac pada na ženske u minićima. Nemoj da generalizuješ baš do te mere. Imaš muškarce koji su dovoljno kontrolisani da ne naskaču na sve što se kreće i izgleda zdravo i plodno. Mentalno stabilnom muškarcu koji je prevazišao period napaljenog tinejdžera nije bitno samo da uđe u bilo koju, već i da je ona spremna da odgaja njihovu decu sa njim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *