Fejsbuk sagorevanje

Vodvilj o prošlosti i unutrašnjem sagorevanju   Lica i profili: Šandor: Na fejsbuku već sedam godina. Gomila fotografija i statusa. Igra gotovo sve igre pa mu je tajmlajn prošaran gomilom raznih statusa i predmeta. U profilu mu piše da koristi fejsbuk isključivo…