Promena i rehabilitacija

Promena i rehabilitacija 3D

Miloje Petković  – Opanak Član Dveri Beograd 2034.

Promena i rehabilitacija
Premijarh

Pre četiri godine naša partija je, nakon nameštenih i ne priznatih izbora, porušila režim I. D. i A. V. i uspostavila prvu crkvenu vladu na čelu sa našim premijarhom, bog da mu podari dug život, V. G. Pre deset dana ostvarili smo, na novim izborima, još ubedljiviju pobedu. Nova vlada velmoža serbskih je formirana vrlo brzo a sa nama su u koaliciji reformisana partija I. D. SPS i takođe reformisana i promenjena partija SSS (Stranka Srpskih Srba) to jest bivša SNS iz koje su se izdvojile progresivni i prosrpski orijentisani članovi. SNS nije prešla cenzus a nova SSS partija na čelu sa A. V. je postala naš partner.

Mi smo svesni da su ova trojica u prošlosti mnogo grešila ali takođe smo svesni da su se promenili. Mnogi nam prebacuju što smo ih rehabilitovali ali naše boli su iste.  I. D. je rekao da današnji SPS nije kao onaj iz dvadesetih godina već se konačno nakon godina lutanja vratio svojim korenima. Priznao je da su pravili greške ali su uspeli da se reformišu. Istina neki ljudi u SPS ovo nisu prepoznali kao pozitivan korak i morali su da odu iz partije. Prvi je partiju napustio njen počasni predsednik B. T.  koji je zaslužan za prvu reformu stranke koja se vremenom ispostavila kao pogrešna.

Slična situacija se dogodila i sa SNS i A. V. koji je otvoreno priznao sve svoje greške u prošlosti i tako postao drugi političar u istoriji Srbije koji je to učinio. Pre njega je to učinio on sam ali kao član SNS. Rekao je da se uvideo svoje greške i hrabro ih priznao vođen filozofijom čuvenog sociologa Nikole Kavaje, čijim mislima se danas rukovodi.  Dodao je i da su za njegovu pogrešnu procenu krivi anti-srpski i gej –lobisti koji su uticali na to da pre pet godina dozvoli Pride u Beogradu i time otpočne veliki narodni bunt koji je doveo do pada njihovog režima. Prestao je da daje podršku svom bivšem predsedniku T. N. koji nije uspeo da se promeni i reformiše jer kako je sam rekao: „Ne mogu ja ovo više ovako. Taman što jedno gradivo svladam sve se promeni i nijedna od starih teorije više ne važi pa sve onda moram ponovo. Jedva savladam ljudska prava kad ono tih prava više nema.  Ostajem na ljudskim pravima, tako se zalomilo. “ Da se A. V. Zaista promenio dokaz je i njegovo novo držanje dok razgovara. On, naime kod razgovora drži visoko podignuta tri prsta obe ruke tako kako to nalaže starosrpsko ophođenje i naš premijarh V. G.

Ovu njihovu promenu  primetio je  najveći opozicionar i kućni prijatelj Svetog Save, doktor  V. K. koji ih je nazvao srpskim Petenom i srpskim Frankom. On je u njima prepoznao promenu i da konačno čine ono što je bio dugogodišnji san opozicije.

U vladi je sa nama još naš stari koalicioni partner PUPS na čelu sa svojim predsednikom M. D. koji je bio predsednik nekoliko partija kao G17+, URS, G18-, DPDS, OWX, B21, CCDP, G55, G19, URS2, TTPO, SUP, MUP, URS3, URS4, URS-3D, G17-4D i na kraju PUPS. Za sledeće izbore je počeo da priprema PUPS-3D gde nam obećava potpuno novi politički kurs i jedinstven doživljaj. PUPS-3D će se zalagati nasledno pravo M. D. na ministarstvo finansija i guvernera banke Crkvene Republike Srbije što je ono čemu svaka savremena država teži.  Pored ovoga nastaviće se istraživanja u vezi reinkarnacije koje je započeo PUPS još pre deset godina, što je i privuklo M. D. da postane njihov predsednik.

Za ove četiri godine naša vlada i premijarh V. G. učinili su mnogo za našu državu. Naš imidž u prošlosti se u mnogome popravio. Uspeli smo da prošlost dovedemo do savršenstva kakvo istorija naše države još ne poznaje. Uveli smo nauku kao izborni predmet u svaku crkvenu školu pa će tako uz veronauku,  srpski jezik i istoriju Srbije učenici moći da izaberu jedan od naučnih predmeta: alhemija, magija, hiromatija i astrologija. Time želimo da pokažemo kako  ne želimo da diskriminišemo one koji su naučni vernici i dogmatici. Jeste da je nauka opijum za narod koji šire građanski mantijaši ali to je jedan od zahteva koji moramo ispuniti ako želimo ispuniti naš vekovni cilj, ulaz u Rusku Gubernijsku Uniju RGU.  Za ove četiri godine svaki grad, mesto, selo i varoš dobili su po krst u svojim centrima. Ni jedan nije niži od 50 metara. Radili smo i na ženskom pitanju. Svaka žena od danas ima pravo da jednom na dan pomisli da će možda jednog dana dobiti pravo glasa. Što se tiče LGBT njih u Srbiji nema nakon primene revolucionarne metode lečenja iz Irana. Naša privreda raste iz dana u dan. Pre neki dan nam je iz Rusije stigao prototip gvozdenog pluga pa ćemo uskoro početi da zamenjujemo tehnički zastarele drvene plugove. Otvorili smo i nekoliko novih fakulteta kao što je Prirodno – crkveni fakultet metafora o Tesli i Fakultet kućnih prijatelja Cara Konstantina.  Posebno smo obratili pažnju vaspitanju dece koja se u tu svrhu šalju u kampove po celoj Rusiji gde dobijaju osnovna znanja o Velikom Predsedniku Putinu. Posebno smo ponosni na sve ono što smo promenili u borbi protiv korupcije. Hapsimo sve po redu po abecednom redu i onda ispitujemo. Ako nastavimo ovim tempom bićemo gotovi za dva veka. Ovo su prepoznali u RGU i dobili smo pozitivan signal da nastavimo sa radom. Napravili smo i krupan korak u normalizaciji odnosa sa Republikom Srem kao i sa republikama Šumadija i Podunavlje. Sve tri su kolevka naše države ali mi prihvatamo real politiku za onu koju naši prethodnici nisu bili sposobni. Koordinator u sprovođenju mirovnog sporazuma je A. V. koji ima dugogodišnje iskustvo u koordiniranju istog sporazuma sa Republikom Bor, Republikom Valjevo i Republikom Banat.  Ujedno radimo na smirivanju situacije u separatističkim pokrajinama Novi Beograd, Zemun i Borča. Nikada nećemo priznati jednostrano otcepljenje i držimo se naše dobro proverene formule. Više od autonomije a i manje od nje sa fusnotom. Niko nema pravo da nam iz naše duše otme Borču.

 

Bob Lebowski

Author: Bob Lebowski

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *